Got time to kill?

Try our Hangman game

Utafsiri wa Kiswahili-Kiingereza wa "amerika"

Utafsiri

Utafsiri wa "amerika" Kiingereza

 

Similar translations

Utafsiri wa "amerika"unaofanana kwa Kiingereza

 

Mifano ya matumizi

Usage examples for "amerika" in Kiingereza

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Kuna mwingiliano kati ya Afrika na OECD Hii hapa ni Amerika Kusini.

Quite an overlap between Africa and OECD. And this is Latin America.

Na hapa inaonekana kuna pengo kati ya OECD, Amerika Kusini, Ulaya Mashariki, Asia Mashariki, Nchi za kiarabu, Asia Kusini na Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara.

And here it seems there is a gap between OECD, Latin America, East Europe, East Asia, Arab states, South Asia and sub-Saharan Africa.

Mauritius ilikuwa nchi ya kwanza kuondokana na vikwazo vya biashara, na waliweza kuuza sukari yao. Waliweza kuuza nguo kwa taratibu sawa na watu wa Ulaya na Amerika Kaskazini.

Mauritius was the first country to get away with trade barriers, and they could sell their sugar -- they could sell their textiles -- on equal terms as the people in Europe and North America.

Angalia kwa makini eneo la mashariki mwa Pacific, kutoka Amerika, likitanuka kuelekea magharibi na upande wowote wa bara dogo la India, ambako hewa ya oksijeni katika bahari inaisha kwa kasi.

Look carefully at the area of the eastern Pacific, from the Americas, extending westward, and on either side of the Indian subcontinent, where there is a radical depletion of oxygen in the oceans.
 

Pendekeza utafsiri mpya wa Kiswahili hadi Kiingereza

Je, tafsiri haswa linakosekana katika kamusi ya Kiswahili-Kiingereza? Ama unajua msemo fulani lialotumika katika eno fulani? Basi ongeza maarifa yako katika kamusi ya Kiswahili-Kiingereza kwa kuingisha hayo maneno hapa.

KiswahiliKiswahili

Mapendekezo ya maneno ya mwisho ya watumishi: mfalki, kawia ufike, kawia ufike, kijami, shimo mnamochotwa maji

Maneno yanayofanana

amani · amara · Amazonas · amba · ambia · ambika · ambua · ambukiza · ambukizo · amekufa · amerika · amini · aminifu · amka · amkia · Amman · ampasendi · Ampea · amri · amriwa · amsha