Kamusi ya Kiingereza-Kikorea

Andika neno unalotaka li tafsiriwe kwa Kikorea kwenye sehemu ya hapo juu uliopewa. Tafisiri zote mbili za Kiingereza na Kikorea za tafutwa kwenye kamusi kumaanisha, maongezi yako hayajalishi. Kukiwa na matokeo mengi zaidi unaweza kuzi punguza kwa kutumia kichungi kwa mtindo,eneo na matumizi ya lugha.

Bonyeza hapa ilikupata utafsiri maalum wa utafsiri maalum wa Kiingereza-Kikorea wa nakala kamili.

Tafuta katika kamusi ya Kiingereza-Kikorea kwa kufuata herufi

Bonyeza herufi kwenye alfabeti hapo chini na kujua tafsiri ya Kiingereza- Kikorea mara moja. Angalia kwenye orodha ya maneno kwenye kamusi ya Kiingereza-Kikorea. Ukipata tamshi unalotafuta, bonyeza ili kuona maneno yote na visawe sambamba.

Dhibitisha utafsiri wa Kiingereza hadi Kikorea

Watumizi wakati wote wanapendekeza tafsiri mpya za Kikorea. Unaweza saidia kwa kubonyeza kama ni sahihi. Bonyeza kielelezo cha udhibitisha na kupigia kura tafsiri sahihi ya Kiingereza-Kikorea au kutupa fursa ya kujua kama pendekezo fulani lita futwa.

Tarehe

Kiingereza

Kikorea

Kura

17.01.2017

shin

a very smart asian

0

17.01.2017

shin {umj.pk.} [anati.] [Kiingr. US] [lug.watoto] [meth.]

a very smart asian {jn.} [anati.] [abbr. offensive] [meth.]

0

13.01.2017

course,bad word {nomino} [Kiingr. US] [dhr.]

{nomino} [dhr.]

0

05.01.2017

Water breath

수증호흡

1

04.01.2017

to joke

농담하다

0

Pendekeza utafsiri wa Kiingereza hadi Kikorea

Unahisi kuwa kuna tafsiri isiyo patikana? Kuna tamashi lilote la kiteknikali lisilo jumulishwa kwenye tafsiri? Kwa kuingiza maneno ya Kiingereza na Kikorea kwenye sehemu ya kuingiza hapo chini, unaweza ongeza pendekezo zako kwenye kamusi ya Kikorea.

KiingerezaKiingereza

Mapendekezo ya maneno ya mwisho ya watumishi: conceited thought, Korean, hassle, douceness, appointment (zaidi)

Kwanini ushiriki?

Tunataka kuunda kamusi ya bure ya Kiingereza-Kikorea ya kimtandao, lakini tunaweza fanya hivi na usaidizi wako. Semi za aina moja wakati mwingine za weza kuwa na tafsiri zingine za Kiingereza-Kikorea. Kulingana na maudhui ya tamshi la Kikorea linatumika, linweza kuwa na maana tofauti. Tunataka kamusi ya Kiingereza-Kikorea ijumulishe tafsiri hizi zote na msamati tofauti wa Kikorea.Tafsiri nyingi za Kikorea zinazo ongezwa na watumizi wengine, kama wewe. Ili kudumisha kiwango cha juu na ubora wa kamusi ya Kikorea maneno yoyote ya Kiingereza au Kikorea zinazo ongezwa kwenye kamusi Kiingereza-Kikorea za hitaji kuhakikiwa. Hata kama tafsiri ya Kikorea halija kubaliwa, litaonekana kwenye matokeo ya utafutaji. Mpaka pendekezo mpya lihakikiwe na watumizi wa kumi lina baki lisilo hakikiwa. Baada ya kuidhinishwa linaweza kuongezwa kwenye kamusi ya Kiingereza-Kikorea.
Jisajili kupata akaunti ya bure ya bab.la leo na uwena usi sahaulikwe ili ujuvinjari. Wana chama waliosajiliwa sio wanajumuiya tu wa bab.la, lakini unaweza kushindania nafasi ya kwanza kwenye cheo cha dunia.Ipe familia, marafiki au watumizi wengine. Kila wakati unaweza unaweza kujiunga na kutusaidia kuunda kamusi ya Kiingereza-Kikorea iwe bora, unazawadiwa alama. Mfano unaweza kuwa pendekezo la tafsiri ya Kiingereza-Kikorea. Unaneno la Kikorea unataka kuongezea, lakini hauna uhakika linavyo tafsiriwa? Uliza watumizi wengine wa bab.la kwa usaidizi. jukwaa la Kiingereza-Kikorea hapa ndipo unafaa kuwa kwani unaweza uliza maswali yoyote kuhusu mambo husika ya lugha ya Kikorea au Tafsiri ya Kikorea.

Daily language articles on lexioPhiles

Wafuasi wa juu
  1. Asia
  2. jedi2000
  3. johnbarre
  4. schoi
  5. giuliadedo
  6. Thomas
Trending translations