Kamusi ya Kiingereza-Kichina

Tafuta utafsiri wa Kiingereza-Kichina katika kamusi ya Kiingereza hadi Kichina kwa kuingiisha neno unalotaka kutafsiri katika nafasi hapo juu. Unaweza pia kuingisha nenoya Kichina kwa sababu pande zote mbili za kamusi ya mtandao huzingatiwa. Ikiwa neno la Kiingereza au Kichina ulilotafuta limetoa matokeo mengi katika kamusi ya Kiingereza-Kichina kuna chujio kwa hiari yako ambazo unaweza kutumia. Imarisha utafiti wako kwa kubadilisha mazingira ya kanda, staili, sarufi, na zaidi.

Bonyeza hapa ilikupata utafsiri maalum wa utafsiri maalum wa Kiingereza-Kichina wa nakala kamili.

Tumia herufi kutafuta kwenye kamusi ya Kiingereza-Kichina.

Bonyeza herufi kutoka kwa orodha ilioko hapo chini ilikuangalia maneno na vishazi ambavyo vimejumulishwa kwenye kamusi ya Kiingereza-Kichina. Tumia kitumizi hiki kuvugulia kamusi ya Kichina. Ilikuzuru ukurasa wa kamusi ya Kiingereza-Kichina kutafuta neno na kutazama tafsiri zote za Kichina na visawe vinavyohusika bonyeza kwenya kielekezi.

Hakikisha utafsiri wa Kingereza kwa Kichina

Kila wakati watumizi, wanaongeza tafsiri mpya za Kichina kwenye kamusi ya Kiingereza-Kichina. Tafsiri za hivi karibuni pia zaonyeshwa hapa. Tumia kifaa cha kuhakikisha kutujulisha tafsiri za Kiingereza-Kichina zinazo stahili kuongezwa kwenya kamusi hii na zisizo stahili. Unapopata kosa waweza pendekeza mabadiliko yafanywe.

Tarehe

Kichina

Kiingereza

Kura

16.01.2017

cut的过去式和过去分词

cut [Kiingr. Ka.]

1

16.01.2017

in my bum {kiv.} [anati.] [Tai.(Cn)] [mal.] [ufup.]

w i ll _y {no.ji.} [anati.] [Kiingr. Ula.] [lug.watoto] [naha.]

0

13.01.2017

F a g go t

co c k

0

30.12.2016

So

KEso

1

29.12.2016

游行(通常指不好的)

maraud

0

Pendekeza tafsiri mpya ya Kiingereza-Kichina

Je, kuna maneno yoyote ambayo yametafsiriwa tofauti kutegemea sehemu yoyote ya Kichina? Kama wajua tafsiri zozote ambazo hazipatikani waweza kuongeza kwenye kamusi kwa kutumia nafasi hizi mbili za Kiingereza na Kichina.

KiingerezaKiingereza

Mapendekezo ya maneno ya mwisho ya watumishi: where, Christmas market, fried chicken leg, tap water, ingle lens reflex camera (zaidi)

Kwanini ushiriki?

Jiunge na jumuiya ya bab.la ya wa penzi wa lugha na kusaidia kuunda kamusi ya bure na kubwa zaidi ya mtandao duniani. Michango ya watumizi husaidia kuboresha kamusi zetu na ni njia ya haraka ya kukuza nambari ya tafsiri za Kideni hadi Kiingereza. Kama tafsiri mpya na ufafanuzi kutoka Kideni hadi Kiingereza hukuwa kila siku, kamusi hii inahitaji kurekebishwa kila wakati. Maana ya maneno yanaweza kulingana na maudhui au eneo linapo tumika. Watumizi kwa hivyo wanaweza kuongeza pendekezo za tafsiri mpya. Pendekezo hizi zitaonekana kwenye kamusi lakini na alama ya kuonyesha hazija hakikiwa mpaka watumizi kumiwa bab.la wameliidhinisha. Njia hii inahakikisha hali ya juu ya kamusi ya Kideni- Kiingereza.
Jiunge leo na bab.la kama mtumizi aliyesajiliwa. Tunawapashukran kwa mchango wowote unaotupa. Zaidi ya hayo, unaweza kupataalama kwa kutusaidia na kupanda hadi kiwango cha juu cha mpangilio wa dunia. Kama hauna uhakika ambavyo neno linaandikwa, maudhui linapo tumika, au unamaswali husika ya Kideni, andika swali lako kwenye kongamano la Kideni-Kiingereza. Watumizi wengine watakusaidia kujibu maswali yako.

Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Wafuasi wa juu
  1. Asia
  2. jedi2000
  3. johnbarre
  4. schoi
  5. giuliadedo
  6. Thomas
Trending translations