Kamusi ya Kihispania-Kifaransa

Tumia nafasi ya kuandikia hapo juu ili kutafuta kamusi ya Kihispania-Kifaransa kwa kuingiza maneno ya Kifaransa au Kihispania unalotaka litafsiriwe. Vichungi za kutafuta zaweza kupunguza nambari ya matokeo ya Kihispania hadi Kifaransa yanayo onyashwa. Unaweza ficha matokeo yasiyo ya maana ya kamusi ya Kihispania-Kifaransa kwa kuchagua mapangilio wa matumiza ya lugha, lugha, mwondoko na eneo.

Bonyeza hapa ilikupata utafsiri maalum wa utafsiri maalum wa Kihispania-Kifaransa wa nakala kamili.

Tafuta katika kamusi ya Kihispania-Kifaransa kwa kutumia herufi

Unajaribu kitafuta tafsiri ya tamshi la Kihispania lakini huwezi kwani hukumbuki silabi sahihi? Hapa unaweaza kutafuta kamusi ya Kiswidi moja kwa moja. Chagua herufi hapo chini na utafute orodha kamili ya aflabeti ya maneno na semi za kwenye kamusi ya kimtandao ya Kihispania.

Dhibitisha utafsiri wa Kihispania-Kifaransa

Kwenye orodha hapo chini inakuonyesha tafsiri za kisasa za Kihispania ingiza kwenye kamusi ya Kihispania-Kiingereza kama tafsiri sahihi za hitaji kuhakudhibitishwa. Unaweza kutusaidia kwa kupigia kura tafsri sahihi za kuongezewa na kupendekeza mabadiliko yoyote ya maneno ya Kifaransa na Kihispania.

Tarehe

Kihispania

Kifaransa

Kura

05.01.2017

suponer un peligro {kit}

mettre en danger {kit}

0

04.01.2017

felizmente {kiel.}

hreusement {kiel.}

0

22.12.2016

la guinda del pastel [naha.]

la cerise sur le gateau [naha.]

0

21.12.2016

ronzar {kit}

croquer {kit}

0

21.12.2016

parafernalia (con toda la) [fah.] [naha.]

bataclan (et tout le ) [fah.] [naha.]

0

Pendekeza utafsiri mpya wa Kifaransa hadi Kihispania

Pengine kuna tafsiri isiyopatikana ya Kihispania-Kifaransa? Labda kutafuta kwenye kamusi ya Kihipsania-Kifaransa haukukupa matokeo maalum ya neno ulikua unatafuta? Kwenye nasafi hapo chini unaweza kupendekeza ongezeo mpya kwa kamusi ya Kihispania-Kifaransa.

KihispaniaKihispania

Mapendekezo ya maneno ya mwisho ya watumishi: suponer un peligro, desvanecerse, castor, guiverno, software dañino (zaidi)

Kwanini ushiriki?

"Jiunge na ujifurahishe na uwe mmoj wa jumiya ya bab.la kwa kutusaidia kuboresha kamusi ya kimtandao. Tuna lendo la kuwa na kamusi bora ya kimtandao koteduniani, itakayo tusaidia. Mapendekezo ya watumizi ndi njia ya haraka kwa kamusi ya Kihispania-Kifaransa kua. Kwa mfano, ufafanuzi na tafsiri za ‘slang’ ya Kihispania inatokea kila siku. Tafsiri za maneno ya Kihispania za badilika kulingana na kikundi ni cha utamaduni au eneo linatokea wapi. Kabla ya tafsiri za Kihispania ili ziwe maarifa za kawaida, watumizi wanaweza zipendekeza kwenye kamusi ya Kihispania-Kifaransa. Pia, tafsiri za aina fulani za kisayansi na kitaaluma zaweza kuwa tofautiana sana. Matamshi ya aina moja yaweza kuwa na tafsiri mbili za Kifaransa kulingana na nyanja kisayansi itokayo tumika
Jisajili wakati huu na uwe mmoja wa wanachama walio sajiliwa wa jumuiya ya bab.la . Kwa mapendekezo unayo unda(kama kuongeze maneno au semi kwa neno la Kuhispania-Kifaransa kwa kamusi)unapata alama kwelekea cheo cha dunia. Kama unataka kuongeza neno mpya ya Kihispania, lakini hauna uhakika linavyo tafsiriwa visahihi kwenye kamusi ya Kifaransa, watumizi wengine wa bab.la unaweza kutusaidia. Tuma swali kwenye jukwaa la Kihispania-Kifaransa ambapo mada kama tafsiri za kawaida za semi za Kihispania, matumizi ya lugha ya Kihispania na mambo mengine husika ya lugha ya Kihispania yanayo jadiliwa.

Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Wafuasi wa juu
  1. Asia
  2. jedi2000
  3. johnbarre
  4. schoi
  5. giuliadedo
  6. Thomas
Trending translations