Fananisha

Mchezo tunayo kupendekezea

Fananisha

Patanisha jozi sahihi ya utafsiri kwa haraka iwezekanayo. Je, unaujuzi unaohitajika?

Cheza sasa

Ufupisho wa Kiingereza

Mtihani tunayokupendekezea

Ufupisho wa Kiingereza

Unaushupavu wa kiasi gani wa kukumbuka mafupisho ya Kiingereza?

Tazama  mtihani

Lango ya lugha ya bab.la inakupa tafsiri za kamusi, mitihani ya lugha, michezo, masomo ya kusoma misamiati na mengi zaidi. Bab.la ni mtandao husishi: unaweza kuingiza tafsiri zako, na kuunda mtihani wako wa lugha au msamiati wako wa flashcard. babla - Kupenda lugha!